Fun Games Makeover

Thể loại này tất cả các trò chơi thú vị trang trí. Cảnh văn phòng, nhà trẻ, sân thượng ...