เกมตกแต่งในห้องครัวในความผิดปกติ

บ้าน > ห้องครัว > เกมตกแต่งในห้องครัวในความผิดปกติ
ชุดตกแต่งในห้องครัวในบิด

ใส่คำสั่งบางอย่างเข้าไปในครัวนี้ ใช้เมาส์ในการเล่น

การออกเสียง 59
สำหรับ 40
จุดด้อย 19
หมายเหตุ 0.6779661016949152
9