Jwèt Ranger nan yon twalèt

Lakay yo > Twalèt > Jwèt Ranger nan yon twalèt
Jwet-ranger-nan-yon-twalet

Vote 134
Pou 109
Kont 25
Nòt 0.8134328358208955
9