Jwèt pou akomodasyon pou manje

Lakay yo > Kwit manje > Jwèt pou akomodasyon pou manje
Jwet-pou-akomodasyon-pou-manje

Ki pagaille! Ed Gisèle nan pozisyon li manje.

Vote 198
Pou 144
Kont 54
Nòt 0.7272727272727273
9